O nas

Nasza firma powstała z inicjatywy Pana Wernera Tiggesa, niemieckiego dyplomowanego  pedagoga socjalnego z 30-letnim doświadczeniem w pracy nad problematyką związaną  z  osobami w podeszłym wieku. Zauważył, że pomimo doskonałej organizacji pracy niemieckich służb opiekuńczych (tzw. Pflegedienst) oraz ich pełnego profesjonalizmu w świadczeniu doraźnych usług w zakresie opieki medycznej i  pielęgnacji, seniorzy, którzy chcą spędzić jesień swojego życia we własnym domu, przez większą część dnia pozostają bez wsparcia w zakresie pozostałych potrzeb.

Nie mają z kim porozmawiać, nie mają z kim wyjść na spacer, obawiają się, że pomiędzy kolejnymi wizytami opiekunów, lekarzy, rodziny i przyjaciół stanie im się coś złego i nie będą nawet w stanie wezwać na czas pomocy. Wielkim wyzwaniem staje się dla nich przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów, dopilnowanie porządku w domu, a nawet dojście do toalety. Dom opieki nie zawsze jest właściwym rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku małego ograniczenia samodzielności. A poza tym: „starych drzew się nie przesadza…”.
Tak zrodził się pomysł organizacji opieki całodziennej dla osób starszych, która z jednej strony stanowi uzupełnienie oferty niemieckich służb socjalnych, a z drugiej jest sposobem rozwoju dla  polskich firm świadczących usługi w tym zakresie oraz aktywizacji zawodowej dla szerokiej grupy osób, pomijanej przez tradycyjny rynek pracy.

Do zespołu powołującego w 2006 roku GKT Serwis Sp. z o. o., Pan  Werner Tigges zaprosił  socjologa, Pana Grzegorza Kallę oraz specjalistę ds. marketingu, Pana Michaela Gomolę.

Główne obszary naszej aktywności to:

  • świadczenie usług opiekuńczych
  • pośrednictwo w zakresie zatrudniania na terenie Niemiec opiekunów i opiekunek osób starszych z Polski
  • doradztwo dla rodzin osób starszych w Polsce i Niemczech w zakresie organizacji opieki nad seniorami z ograniczeniami ruchu i schorzeniami neurologicznymi
  • szkolenia w zakresie opieki nas osobami starszymi i niepełnosprawnymi
    kursy językowe
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi – projekt „Guzik życia”
  • działania na rzecz poprawy jakości życia seniora – „srebrna gospodarka”

Branża opiekunów osób starszych  jest wyjątkowa na rynku pracy i usług. Ponieważ opowiadamy się za odpowiedzialnym biznesem, zależy nam na aktywizacji zawodowej zarówno kobiet, jaki i mężczyzn, dla których znajdujemy kontrakty. Ponadto, poprzez zestaw szkoleń chcemy zapewnić im jak najlepsze przygotowanie do wykonywanych działań. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i sieci sprawdzonych partnerów w Polsce i za granicą możemy nie tylko realizować podstawowe założenia firmy, lecz także aktywnie przyczyniać się do pozytywnych zmian w dynamicznie rozwijającej się branży.

Grono naszych partnerów regularnie się powiększa. W 2006 nawiązaliśmy współpracę z niemieckim stowarzyszeniem Diakonie24 Ruhr-Hellweg, które  wraz z nami pracuje nad jeszcze wyższymi standardami opieki nad swoimi pacjentami. W następnych latach do grona naszych partnerów dołączyły organizacje ze związków Caritas i Diakonie z innych rejonów Niemiec.